Ks. Henryk Antoni Szuman - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Ks. Henryk Antoni Szuman

Aktualności
Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Henryka Antoniego Szumana

W tym roku, 13 czerwca, przypadła 140 rocznica urodzin Sługi Bożego księdza Henryka Antoniego Szumana. Kapłana – męczennika kościoła chełmińskiego, związanego swym życiem i śmiercią z dzisiejszymi trzema diecezjami: bydgoską, chełmińską i toruńską.
W 1994 roku w Pelplinie rozpoczął się proces informacyjny, a w 2003 roku proces beatyfikacyjny fordońskiego męczennika i towarzyszy. W 2011 roku proces ten zakończył się na etapie diecezjalnym i obecnie toczy się w Rzymie.
Beatyfikacja to proces, którego celem jest potwierdzenie świętości życia konkretnego człowieka – członka Kościoła przy – jednoczesnym ukazaniu go wiernym jako przykładu do naśladowania. Odnosi się do heroiczności cnót, które prezentuje swym życiem osoba błogosławiona, bądź do poniesionego przez nią męczeństwa20. Tym samym kandydata na ołtarze ukazuje się jako osobę, która w sposób nieprzeciętny urzeczywistniała skierowane do każdego wezwane Jezusa Chrystusa, by iść za nim i Go naśladować (por. Mt 9, 9-13). Bóg przecież chce, „abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym”21. Odpowiedź człowieka wiary na to wezwanie stanowi zasadniczy profil życia wiary i oznacza realizację skierowanego do każdego przez Boga zadania budowania osobistej świętości. Prawda ta znajduje swój fundament w Objawieniu i ciągłe się urzeczywistniający nauczaniu Kościoła.
Z pracy doktorskiej ks. Mariusza Drogosza.
Fragment Rozdziału II
Sylwetki i praca apostolska męczenników pelplińskich
w kontekście religijnych i społeczno-politycznych uwarunkowań
Fragment Rozdziału III
Śmierć kapłanów diecezji chełmińskiej
jako męczenników za wiarę
Fragment Rozdziału IV
Opinia świętości o życiu i śmierci
pelplińskich męczenników
Dla zainteresowanych pełen tekst pracy doktorskiej ks. dr. mgr. lic. Mariusza Drogosza
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści