Okno Życia w Bydgoszczy - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Okno Życia w Bydgoszczy

Co? Gdzie? Kiedy?

Bydgoszcz, ul. Gdańska 56
tel. 52-321-08-78


8 września 2009 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, biskup Jan Tyrawa poświęcił pierwsze w diecezji bydgoskiej Okno Życia. Znajduje się ono w centrum Bydgoszczy - w klasztorze Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji.
Coraz częściej jesteśmy świadkami porzucania dzieci na śmietnikach, klatkach schodowych czy na progach domów. Aby tego uniknąć zostało zorganizowane miejsce oraz opieka we współpracy ze wszystkimi służbami, które mogą życie to uratować. Zostało podpisane partnerstwo ze szpitalem, policją i sądem rodzinnym. To instytucje, które są potrzebne podczas procedur nadawania porzuconemu dziecku nowej tożsamości.

Okno Życia to specjalnie przygotowane miejsce, w którym matka może anonimowo zostawić dziecko, mając pewność, że zostanie mu zapewniona opieka i bezpieczeństwo. Okno wyposażone jest w system grzewczy i alarm, który powiadamia zakonnicę, a ta odpowiednie służby. To umożliwia rozpoczęcie procedury adopcyjnej.

Procedura zabezpieczenia medyczno-prawnego noworodka pozostawionego w Oknie Życia w Bydgoszczy, ul. Gdańska 56. Klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji:

Pozostawienie noworodka w Oknie Życia powoduje natychmiastowe, automatyczne włączenie sygnału alarmowego, powiadamiającego dyżurujące Siostry. Zadaniem Sióstr opiekujących się Oknem Życia jest zabezpieczenie noworodka w pomieszczeniu sąsiadującym z Oknem, zapewnienie komfortu cieplnego dziecku do przyjazdu karetki pogotowia.
Jednocześnie Siostry powiadamiają Pogotowie Ratunkowe w celu zabezpieczenia medycznego noworodka. Siostry powiadamiają także Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Caritas w Bydgoszczy o noworodku pozostawionym w Oknie Życia.
Pogotowie Ratunkowe zabezpiecza przewiezienie noworodka karetką pogotowia do Szpitala im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy na Oddział Neonatologiczny.
Oddział Neonatologiczny zabezpiecza medycznie noworodka w warunkach szpitalnych - rutynowe badania, badania specjalistyczne w celu zebrania wywiadu medycznego o stanie zdrowia noworodka.
Zadaniem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Caritas w Bydgoszczy jest zawiadomienie Sądu Rodzinnego w Bydgoszczy o noworodku znalezionym w Oknie Życia, przewiezionym do szpitala, zabezpieczonym medycznie.
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Caritas w Bydgoszczy występuje do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich w Bydgoszczy) o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka, nadanie dziecku tożsamości.
Rozpoczęcie procedury adopcyjnej.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego