Przedmowa - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Przedmowa

Czytelnia > Różaniec - rozważania

Przedmowa

Widok kogoś z różańcem w ręku nie jest w Polsce czymś rzadkim. Mamy ciągle w pamięci Jana Pawła II, który nie wypuszczał go z dłoni. Nasze babcie i mamy, ale także dziadkowie i ojcowie często szeptali zdrowaśki tej pięknej modlitwy Kościoła, wierzyli bowiem głęboko, że jest ona i skuteczna, i miła Panu Bogu. Podczas objawień Maryja często ukazywała się z różańcem i prosiła, by go odmawiać. W naszych wspólnotach parafialnych prawdziwym skarbem są tak zwane Róże Różańcowe, Rodziny Różańcowe, bądź też Żywy Różaniec, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Różaniec nie jest modlitwą łatwą, tym bardziej że ciągle powtarza się te same słowa, którym winno towarzyszyć rozmyślanie nad tajemnicami życia Chrystusa i Maryi. Aby zaradzić wszelkim ludzkim niedoskonałościom w tym względzie i pomóc uczynić z różańca modlitwę, którą będziemy chętnie odmawiali, potrzeba dobrych komentarzy do poszczególnych różańcowych tajemnic. Zadania tego podjął się ks. kanonik dr Roman Buliński, długoletni proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie, od dwóch ponad lat przebywający na emeryturze. Związany obecnie jako rezydent z parafią pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu systematycznie prowadzi duszpasterstwo pośród członków Żywego Różańca. Na spotkaniach formacyjnych głosi im konferencje nawiązujące do poszczególnych tajemnic różańcowych. Owocem tego są rozważania tajemnic radosnych różańca świętego, które zawarł w tej książeczce. Cieszy nas fakt, że ksiądz Roman Buliński podzielił się na jej stronnicach swoją wiarą, wiedzą, duszpasterskim doświadczeniem, a przede wszystkim dał świadectwo kapłańskiego i chrześcijańskiego życia.

Każde z proponowanych rozważań zawiera fragment biblijny opisujący scenę związaną z daną tajemnicą różańcową, który następnie Autor wyjaśnia od strony teologicznej i praktycznej. Ks. kanonik Roman Buliński pokazuje głębię poszczególnych tajemnic życia Jezusa i Maryi, a co najważniejsze, prowadzi modlących się modlitwą różańcową do podjęcia refleksji nad swoim życiem, nad swoimi relacjami z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Mobilizuje też i zachęca czytelnika, wręcz zmusza, w dobrym tego słowa znaczeniu, do postawienia sobie istotnych i koniecznych pytań o wiarę, o miłość do Chrystusa i Jego Matki, o wierność Kościołowi. Rozważania ks. Romana Bulińskiego nie są banalnymi, bądź też napuszonymi lub górnolotnymi teologicznymi zdaniami, jakie mamy niekiedy okazję usłyszeć lub przeczytać. Nie są to też moralizatorskie, pouczające i upominające słowa kierowane do innych, ale pytania pełne miłości i zrozumienia ludzkiej kondycji. Autor rozważań proponuje nam wejście w prawdziwą głębię modlitwy różańcowej, a co za tym idzie, mamy niepowtarzalną okazję zrewidować swoje życie, sposób myślenia i wartościowania w oparciu o życie Chrystusa i Maryi. Cenne w tych przemyśleniach jest także to, że ksiądz Roman Buliński nie ogranicza się do zaproponowania jednej refleksji, ale każda z różańcowych tajemnic zawiera kilka wersji rozważań.

Na koniec pozostaje mi tylko zachęcić duszpasterzy i wszystkich, którym droga jest modlitwa różańcowa, do skorzystania z podanych w tej książeczce myśli. Zapewniam, że dzięki nim modlitwa różańcowa stanie się bardziej zrozumiała dla odmawiającego, a przede wszystkim przyniesie duchowe owoce. Mam też nadzieję, że ksiądz kanonik nie poprzestanie na tajemnicach radosnych, ale podzieli się z nami także rozważaniami nad pozostałymi częściami różańca świętego.


ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski

Gniezno, 26 lipca 2019 roku,
w święto świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści