Plan kolędy - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Plan kolędy

Aktualności
Gdy zapuka ksiądz...

 
 
Spotkanie z Księdzem
 
okazją do podjęcia refleksji nad rolą
 
jaką mogę odegrać w życiu parafialnej rodziny
Biały obrus, krzyż, woda święcona, zapalone świece – zwykle pamiętamy o przygotowaniu tych przedmiotów w dniu odwiedzin księdza, w czasie jego kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
 
I w tym roku spotkacie się w swoich domach ze swoim kapłanem na wspólnej modlitwie. Temu spotkaniu będzie towarzyszył bardziej lub mniej uroczysty nastrój.
 
Zastanówmy się – jak ma przebiegać kolęda, jakie ma ona cele, co powinno być treścią spotkania wiernych ze swoim duszpasterzem.
1. Zasadniczo istotną i najważniejszą częścią kolędy jest modlitwa duszpasterza z wiernymi. Wszyscy uczestnicy kolędy modlą się w niej o całoroczne błogosławieństwo dla rodziny i domu.
 
Rodziny mogą na to spotkanie przygotować własną modlitwę, modlitwę szczególną, bo obejmującą swoją intencją ważne dla niej wydarzenia mijającego roku (modlitwa ta pomoże odwiedzającemu księdzu wejść w atmosferę domu). Modlitwę tę na rozpoczęcie spotkania kolędowego może odmówić ojciec rodziny.
 
Istnieje też druga możliwość. Rodzina na kartce, którą kładzie na stole, może wypisać intencje, w których chciałaby się modlić. Mogą to być modlitwy o zdrowie konkretnego domownika, o otrzymanie pracy, o szczęśliwy powrót ojca z misji pokojowej, o zdanie matury, o trafny wybór kierunku studiów… Mogą to być modlitwy za zmarłych, szczególnie w ostatnim roku, których po raz pierwszy nie ma na kolędzie…
 
2. Kolęda może być okazją do poświęcenia nowego mieszkania lub przedmiotów kultu religijnego.
 
3. Coroczna wizyta duszpasterska stwarza również możliwość nawiązania bliższego kontaktu z duszpasterzem i wspólnego pochylenia się nad tym wszystkim, co nosi imię parafia.
 
Parafia, jako kościół lokalny, ma stanowić wspólnotę złączoną więzią miłości na wzór przeciętnej rodziny, w której każdy ma określone prawa i obowiązki. W tej domowej wspólnocie na każdego spada odpowiedzialność za losy, za oblicze i kształt rodziny.
 
Każdy dojrzały chrześcijanin z pełną świadomością ma przyjąć taką samą rolę w swej parafii. Tak jak we własnej rodzinie, podobnie w swojej wspólnocie parafialnej, powinien:
 
  • troszczyć się o to, co by w niej zmienić na lepsze,
  • pytać się w czym mógłby pomóc dla jej rozwoju,
  • spieszyć z pomocą, gdy coś w niej niedobrze się układa,
  • interesować się jej sprawami, współdziałać, bo przecież chce należeć do niej sercem i umysłem, a nie przyglądać się biernie, gdyż bierność jest tak bardzo obca wszystkiemu, co Chrystusowe.
       
4. Kolęda daje także duszpasterzowi szansę dotarcia, można to określić, ale tylko z wielką sympatią i życzliwością do tzw. „trudnych domów”. Idzie o to, aby przynajmniej niektórzy z gospodarzy chcieli później zawrzeć małżeństwo, ochrzcić dziecko czy wyspowiadać się. Jest to przecież wizyta duszpasterska, a takowa winna się koncentrować na życiu religijnym konkretnych osób bądź rodzin.
 
5. Kolęda jest także okazją do zadania księdzu pytań na temat wspólnot działających w parafii i wyrażenia gotowości włączenia się w ich działalność.
 
Coraz więcej katolików w Polsce odczuwa potrzebę nie tylko spotkania się w anonimowej masie ludzi uczęszczających w niedziele i święta na Mszę św., ale także osobowego spotkania we wspólnotach religijnych. Chcą oni tworzyć wspólnotę wiary, modlitwy, miłości braterskiej i pomocy wzajemnej.
 
Istnieje piękne określenie parafii jako wspólnoty wspólnot.

Kolędę rozpoczynamy:
  • w dni powszednie o godz. 16:00,
  • w soboty o godz. 14:00,
  • w niedziele o godz. 15:00.

Będziemy kolędować wg kolejności podanej na planie. Dzięki temu będzie można obliczyć, o której godzinie kapłan przybędzie z wizytą duszpasterską do danej rodziny.

W czasie kolędy Msze św. wieczorem tylko w środy, soboty i niedziele.
 
Biuro parafialne podczas kolędy czynne rano tak jak dotychczas, a wieczorem tylko w środy od godz. 16:30 do 17:30.
 
Intencje mszalne można zamawiać w dni powszednie, a także w niedziele, po każdej Mszy św.
 
Jeżeli nie pasuje dzień i godzina kolędy prosimy o zgłoszenie kolędy na termin dodatkowy

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści